ΑΦΥΠΝΙΣΗ

Doctors For Covid Ethics -Ανοιχτή Επιστολή

Οι κυβερνήσεις παγκοσμίως λένε ψέματα σε εσάς, τους ανθρώπους, τους οποίους υποτίθεται πως (εξ)υπηρετούν. Τα στοιχεία καταδεικνύουν την αλήθεια.

Δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στις 21 Ιουλίου 2021, ενημερώθηκε στις 2 Αυγούστου 2021 και στις 30 Αυγούστου 2021

Επείγουσα ανοικτή επιστολή για την ενημέρωση των:

 • Πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και της Ελβετίας
 • Πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου
 • Πολιτών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

Προς:

 • Τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA)
 • Τον Ρυθμιστικό Οργανισμό Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας (MHRA)
 • Τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών (FDA)
 • Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC)

Από:

Doctors For Covid Ethics (D4CE)

21 Ιουλίου 2021

Αγαπητοί κύριοι/κυρίες,

Επίσημες πηγές, συγκεκριμένα οι EudraVigilance (ΕΕ, ΕΟΧ, Ελβετία), MHRA (Ηνωμένο Βασίλειο), και VAERS (ΗΠΑ), έχουν καταγράψει τώρα πολύ περισσότερους θανάτους και τραυματισμούς από την κυκλοφορία του «εμβολίου» του COVID-19 από ό,τι από όλα μαζί τα προηγούμενα εμβόλια, από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές.

Αναφέρουμε τα πιο πρόσφατα δεδομένα, στις 30 Αυγούστου 2021 (τα προηγούμενα δεδομένα εμφανίζονται στο Παράρτημα):

 • ΕΕ/ΕΟΧ/Ελβετία (έως τις 28 Αυγούστου 2021): 23.252 θάνατοι από το εμβόλιο Covid-19 και 2.166.285 τραυματισμοί, σύμφωνα με την βάση δεδομένων EudraVigilance.
 • Ηνωμένο Βασίλειο (έως 18 Αυγούστου 2021): 1.609 θάνατοι από το εμβόλιο Covid-19 και 1.165.636 τραυματισμοί , σύμφωνα με το Πρόγραμμα Κίτρινης Κάρτας MHRA.
 • ΗΠΑ (έως 20 Αυγούστου 2021): 13.627 θάνατοι που σχετίζονται με το εμβόλιο Covid-19 και 2.932.001 τραυματισμοί , σύμφωνα με την βάση δεδομένων VAERS.
 • ΣΥΝΟΛΙΚΑ για ΕΕ/Ηνωμένο Βασίλειο/ΗΠΑ αναφέρθηκαν στις 30 Αυγούστου 2021: 38.488 θάνατοι από το εμβόλιο Covid-19 και 6.263.922 τραυματισμοί.

Δώστε προσοχή:

1. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι τα παραπάνω επίσημα στοιχεία (που αναφέρονται στις υγειονομικές αρχές) δεν είναι παρά ένα μικρό ποσοστό (1 έως 10%) των πραγματικών στοιχείων.

Επιπλέον, οι άνθρωποι συνεχίζουν να πεθαίνουν (και να υποφέρουν από τραυματισμούς) από τις ενέσεις κάθε μέρα που περνά.

Λάβετε υπόψη, επομένως, ότι τα επίσημα στοιχεία είναι υψηλότερα, την ώρα που συντάσσεται αυτή η επιστολή (30 Αυγούστου 2021) από ό,τι στις ημερομηνίες που αναφέρονται παραπάνω, δηλαδή στις 28 Αυγούστου 2021 (ΕΕ/ΕΟΧ/Ελβετία), 18 Αυγούστου 2021 (Ηνωμένο Βασίλειο), και 20 Αυγούστου 2021 (ΗΠΑ).

Αυτός ο καταστροφικός αριθμός θανάτων που σχετίζονται με το εμβόλιο ΔΕΝ έχει αναφερθεί από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, παρότι τα παραπάνω επίσημα στοιχεία είναι διαθέσιμα στο κοινό.Ο συναγερμός κινδύνου είναι πλέον αδιαμφισβήτητα στο κόκκινο και, σύμφωνα με τα καθολικά αποδεκτά πρότυπα δεοντολογίας για κλινικές δοκιμές, οι “Γιατροί για την Ηθική Covid” απαιτούν να σταματήσει αμέσως το πρόγραμμα «εμβολιασμού» παγκοσμίως.

2. Η συνέχιση του προγράμματος, με πλήρη γνώση της τρέχουσας σοβαρής βλάβης και θανάτου τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά, συνιστά Έγκλημα κατά της Ανθρωπότητας και Γενοκτονία, για τα οποία τελικά θα θεωρηθούν ένοχοι όσοι κριθούν υπαίτιοι ή συμμέτοχοι.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ:

 1. Οι κυβερνήσεις παγκοσμίως λένε ψέματα σε εσάς, τους ανθρώπους, τους οποίους υποτίθεται πως (εξ)υπηρετούν.
 2. Τα παραπάνω στοιχεία καταδεικνύουν ότι τα εμβόλια που βασίζονται σε γονίδια είναι θανατηφόρα.

Με εκτίμηση,
Doctors For Covid Ethics (D4CE)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δεδομένα κατά την αρχική δημοσίευση, 21 Ιουλίου 2021:

 • ΕΕ/ΕΟΧ/Ελβετία (έως 17 Ιουλίου 2021): 18.928 θάνατοι από το εμβόλιο Covid-19 και πάνω από 1.800.000 τραυματισμοί, σύμφωνα με την βάση δεδομένων EudraVigilance.
 • Ηνωμένο Βασίλειο (έως 7 Ιουλίου 2021): 1.470 θάνατοι που σχετίζονται με το εμβόλιο Covid-19 και πάνω από 1.000.000 τραυματισμοί, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Κίτρινης Κάρτας MHRA.
 • ΗΠΑ (έως 9 Ιουλίου 2021): 10.991 θάνατοι που σχετίζονται με το εμβόλιο Covid-19 και πάνω από 2.000.000 τραυματισμοί, σύμφωνα με την βάση δεδομένων VAERS.
 • ΣΥΝΟΛΙΚΑ για ΕΕ/Ηνωμένο Βασίλειο/ΗΠΑ αναφέρθηκαν στις 21 Ιουλίου 2021: 31.389 θάνατοι που σχετίζονται με το εμβόλιο Covid-19 και σχεδόν 5.000.000 τραυματισμοί.

Δεδομένα κατά την πρώτη ενημέρωση, 1 Αυγούστου 2021:

 • ΕΕ/ΕΟΧ/Ελβετία (έως 31 Ιουλίου 2021): 20.595 θάνατοι από το εμβόλιο Covid-19 και πάνω από 1.940.000 τραυματισμοί, σύμφωνα με την βάση δεδομένων EudraVigilance.
 • Ηνωμένο Βασίλειο (έως τις 21 Ιουλίου 2021): 1.517 θάνατοι που σχετίζονται με το εμβόλιο Covid-19 και πάνω από 1.100.000 τραυματισμοί, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Κίτρινης Κάρτας MHRA.
 • ΗΠΑ (έως 23 Ιουλίου 2021): 11.940 θάνατοι από το εμβόλιο Covid-19 και πάνω από 2.400.000 τραυματισμοί, σύμφωνα με την βάση δεδομένων VAERS.
 • ΣΥΝΟΛΙΚΑ για ΕΕ/Ηνωμένο Βασίλειο/ΗΠΑ αναφέρθηκαν την 1η Αυγούστου 2021: 34.052 θάνατοι που σχετίζονται με το εμβόλιο Covid-19 και πάνω από 5.460.000 τραυματισμοί.
%d bloggers like this: