ΔΙΑΦΟΡΑ

Ο ΖΑΚ ΓΚΑΓΙΑΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Ο νεαρός Ρενάν δεν έπεσε έξω: η Ακρόπολη είναι ένας τόπος προσκυνήματος, “Αθηνά, διαβεβαίωσέ με ότι δεν είμαι βάρβαρος!” ικετεύει.

ΔΙΑΦΟΡΑ

Η ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (του Μ. Γ. Μερακλή)

Επαρκούν η εκπαίδευση και η αγωγή για την διαμόρφωση μιας προσωπικότητας; Υπάρχει ή όχι περιθώριο για άσκηση παιδευτικής δράσης της ποίησης; Είναι ο πεπαιδευμένος άνθρωπος ένας αυτοδίδακτος;