ΑΥΤΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΙΑ

Τι είναι η φιλία; Γιατί αποτελεί πολύτιμο αγαθό; Πόσα και ποια είναι τα είδη της; Ποιο είδος φιλίας είναι το ανώτερο και γιατί; Υπάρχει φιλία ανάμεσα σε ανθρώπους και ζώα;