ΔΙΑΦΟΡΑ

ΓΙΑΤΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (του Ι.Θ. Κακριδή)

Στην Ελλάδα ανακαλύφτηκε ο άνθρωπος ως αξία αυτόνομη, ο άνθρωπος που θέλει να κρατιέται ελεύθερος από κάθε λογής σκλαβιά, και υλική και πνευματική.

ΔΙΑΦΟΡΑ

Η ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (του Μ. Γ. Μερακλή)

Επαρκούν η εκπαίδευση και η αγωγή για την διαμόρφωση μιας προσωπικότητας; Υπάρχει ή όχι περιθώριο για άσκηση παιδευτικής δράσης της ποίησης; Είναι ο πεπαιδευμένος άνθρωπος ένας αυτοδίδακτος;