ΑΥΤΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΒΩΤΟΣ

Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ – ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Ο Αλέξανδρος, αξίζει να δέχεται και από τους μεταγενέστερους τον δίκαιο και αρμόζοντα έπαινο για τις αρετές του – τις οποίες θα έπρεπε να μιμούμεθα.

ΚΙΒΩΤΟΣ

Ο ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Δυστυχώς, εδώ και δεκαετίες, τόσο στην χώρα μας όσο και στον υπόλοιπον κόσμο, η παιδεία υποβαθμίζεται συστηματικά. Καλό είναι να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στα λόγια του Πλουτάρχου, ο οποίος θεωρεί την παιδεία ως “το μόνο αθάνατο και θεϊκό” αγαθό”.