ΑΥΤΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΒΩΤΟΣ

Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ – ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Ο Αλέξανδρος, αξίζει να δέχεται και από τους μεταγενέστερους τον δίκαιο και αρμόζοντα έπαινο για τις αρετές του – τις οποίες θα έπρεπε να μιμούμεθα.