ΑΦΥΠΝΙΣΗ

Η ΤΥΡΑΝΝΙΑ ΤΩΝ “ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ”

Επιβλαβείς, ανέφικτες και δαπανηρές ιδέες της κάστας των “ειδικών”, καθώς και οι ίδιοι οι “ειδικοί”, συχνά διεισδύουν στην ρυθμιστική μηχανή της κυβέρνησης, και επιβάλλονται στον γενικό πληθυσμό.