ΔΙΑΦΟΡΑ

Η ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (του Μ. Γ. Μερακλή)

Επαρκούν η εκπαίδευση και η αγωγή για την διαμόρφωση μιας προσωπικότητας; Υπάρχει ή όχι περιθώριο για άσκηση παιδευτικής δράσης της ποίησης; Είναι ο πεπαιδευμένος άνθρωπος ένας αυτοδίδακτος;

ΚΙΒΩΤΟΣ

Ο ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Δυστυχώς, εδώ και δεκαετίες, τόσο στην χώρα μας όσο και στον υπόλοιπον κόσμο, η παιδεία υποβαθμίζεται συστηματικά. Καλό είναι να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στα λόγια του Πλουτάρχου, ο οποίος θεωρεί την παιδεία ως “το μόνο αθάνατο και θεϊκό” αγαθό”.