ΑΥΤΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΒΩΤΟΣ

ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Η ζωή είναι μικρή; Έχουμε λίγον χρόνο στην διάθεσή μας; Ή κάτι εμείς κάνουμε λάθος; Ακούστε τι μας λέει ο Σενέκας.